සුරංග කුමාර රත්නායක හෙවත් රත්තරංගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අයෙක් අත්අඩංගුවට

සුරංග කුමාර රත්නායක හෙවත් රත්තරංගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අයෙක් අත්අඩංගුවට

By Sakila Udayakumara

21 Mar, 2017 | 9:36 am

රාගම, වල්පොළදී සුරංග කුමාර රත්නායක හෙවත් රත්තරංව ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ අංගොඩ, කැලණිමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 28 හැවිරිදි තරුණයෙකු එලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ය.

අංගොඩ, කැලණිමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන සුරංග කුමාර රත්නායක හෙවත් රත්තරං පසුගිය ජනවාරි මස 5 වන දා ඝාතනය කෙරිණි.