ගූගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රාමා සමාගම – ඇමති හරීන් (VIDEO)

ගූගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රාමා සමාගම – ඇමති හරීන් (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

Feb 16, 2017 | 7:38 pm

ගූගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමට විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබිණි.

අධිවේගී ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් ලබාදෙන පවසා ක්‍රියාත්මක කළ ගූගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය පසුගිය දිනවල කථාබහට ලක් විය.

දූෂණ විරෝධී සංවිධාන මෙන් ම දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් චෝදනා කළේ, ගූගල් මුවාවෙන් රාමා නමැති සමාගමක් ආරම්භ කර විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ණාවලිය ලබා ගැනීමේ උත්සහයක් මේ තුළ පවතින බව ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=miGnaMowEbc” width=”560″ height=”315″]

ගූගල් ලූන්   රාමා සමාගම   විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ණාවලිය   හරීන් ප්‍රනාන්දු