නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා වන අනු කමිටුවලින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉවත් වෙයි (VIDEO)

නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා වන අනු කමිටුවලින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉවත් වෙයි (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

Feb 16, 2017 | 6:56 pm

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා පත් කළ අනු කමිටුවලින් ඉවත් වන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද ප්‍රකාශ කළේ ය.

නව ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සභිකයින් 225 දෙනාගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කෙරිණි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු 21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මෙහෙයුම් කමිටුවක් හා අනු කමිටු 06ක් පත් කෙරුණේ, සංශෝධන කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම සඳහා ය.

නීතිය හා සාමය, අධිකරණ, මූලික අයිතිවාසිකම්, රාජ්‍ය සේවය, රාජ්‍ය මූල්‍ය හා පළාත් සභා සහ මධ්‍යම රජය අතර සබඳතා යනුවෙන් එම අනු කමිටු පත් කෙරිණි.

සෑම අනු කමිටුවක්ම සාමාජිකයින් 11 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර එම අනු කමිටු වාර්තා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=kAJX4tOB2BA&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]