සමෘද්ධිය සුරැකීමට යැයි කියමින් සංගම් කිහිපයක් වීදි බසී

සමෘද්ධිය සුරැකීමට යැයි කියමින් සංගම් කිහිපයක් වීදි බසී

By Hashini De Mel

15 Feb, 2017 | 4:41 pm

සමෘද්ධිය සුරැකීමේ සංගමය, සමෘද්ධි නියාමක සංගමය ඇතුළු සංගම් කිහිපයක් අද ගම්පහ දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක නිතර විය.

විරෝධතාකරුවෝ ගම්පහ ක්‍රීඩාංගණය ඉදිරිපිටට පැමිණ පසුව පා ගමනින් ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයට ගොස් විරෝධතාවයේ නිතර වූහ.

ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ, සමෘද්ධිලාභීන්ට ලබාදුන් රුපියල් 2500ක නිවාස අධාරය නැවත අය කර ගැනීම සහ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය රැක ගැනීම යන කරුණු මුල් කරගනිමින් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිතර වන බව ය.

මේ අතර සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ පහසුකම් නිසි ලෙස ලබාදීම යන කරුණු මුල්කර ගනිමින් සමෘද්ධි නියාමක සංගමය ද විරෝධතාවයට එක් විය.