විනිසුරුවරයෙකුගේ පත්වීමක් සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන විවේචනයට ජනපතිගෙන් පිළිතුරු (VIDEO)

විනිසුරුවරයෙකුගේ පත්වීමක් සම්බන්ධයෙන් එල්ල වන විවේචනයට ජනපතිගෙන් පිළිතුරු (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

16 Feb, 2017 | 6:30 pm

විනිසුරුවරයෙකු පත් කිරීමක් පිළිබඳව නැගෙන විවේචන සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ පස්වරුවේ ප්‍රතිචාර දැක්වීය.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන
[quote]ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මට ඉදිරිපත් කළ නම පිළිබඳව මම මුලින්ම ජනාධිපති ලේකම්ට උපදෙස් දුන්නා ඒ ඉල්ලීම ඉටු කළ නොහැකියි කියලා නීතිඥ සංගමයට යොමු කරන්න කියා. ඒ අනුව ලිඛිතව ජනාධිපති ලේකම්වරයා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට දැන්වූවා එම ඉල්ලීම ඉටු කළ නොහැකියි කියලා. ඉන් පසුව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සභාපතිතුමා හා නියෝජිත පිරිසක් මාව ඇවිල්ලා හම්බවෙලා මගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. මේක නීතිඥ සංගමය මගින් කරන ඉල්ලීමක් මේක අහක දාන්න එපා මේක කොහොම හරි ඉටු කරලා දෙන්න කියලා. ඉන් පසුව තමයි මම ඒ නමත් එක්ක අනික් පත් කරපු විනිශ්යකාරතුමාලා ඔක්කොම පස් දෙනෙක් ඒ සියලුම නම් මම ඇරියේ අධිකරණ ක්ෂේත්‍ර‍යේ ප්‍රධාන ඉහළ ආයතනවලට. ඒ ආයතනවලින් ඒ නිරීක්ෂණ අනුව අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසුව තමයි මම ඒ පත්වීම දෙනු ලැබුවේ. ඒ නිසා මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන මගේ පෞද්ගලික අභිමතාර්ථය තුළ මම කරපු කටයුත්තක් නෙවෙයි. මම මෙහිදී කියන්නට ඕන ඒ පිළිබඳව එන විවේචනවල සාධාරණයක් තිබෙනවායි කියන එකයි මට පෙනී යන කාරණය. අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතුවලදී ඉතාමත්ම පිරිසිදුව ඉතාමත්ම අවංක භාවයෙන් ඒ සියලු කටයුතු ඉටු විය යුතුයි ඉටු කළ යුතුයි කියන දැඩි ස්ථාවරයක හා තීන්දුවක මම ඉන්න කෙනෙක් ඊයෙත් අදත් හෙටත්.[/quote]

ජනාධිපතිවරයා මේ අදහස් පළ කළේ, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මෙහෙයවන ජාතික නීති සමුළුවට ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹදී සහභාගී වෙමිනි.