මොරටුවේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක් අතරතුර ගැටුමක් : සිසුන් 10ක් අත්අඩංගුවට

මොරටුවේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක් අතරතුර ගැටුමක් : සිසුන් 10ක් අත්අඩංගුවට

By Sagarika Chathumali

16 Feb, 2017 | 8:15 am

මොරටුව ප්‍රදේශයේ පැවති සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගයක් අවසානයේ දෙ පිරිසක් අතර හටගත් ගැටුමක් සම්බන්ධයෙන් පාසල් සිසුන් 10 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම ගැටුමේදී තුවාල ලැබූ සිසුන් 6 දෙනෙකු රෝහල්ගත කර ඇති අතර අත්අඩංගුවට ගත් සිසුන් අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පොලීසිය පැවසී ය.

මොරටුව ප්‍රදේශයේ පාසලක් හා නුගේගොඩ ප්‍රදේශයේ පාසලක සිසුන් දෙපිරිසක් අතර ගැටුම හටගෙන තිබිණ.