පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට විරෝධය පළ කරමින් ඇරඹූ රථ පෙළපාලිය කොළඹට ළඟා වෙයි

පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට විරෝධය පළ කරමින් ඇරඹූ රථ පෙළපාලිය කොළඹට ළඟා වෙයි

By Hashini De Mel

17 Feb, 2017 | 4:20 pm

පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට විරෝධය පළ කරමින් ආරම්භ කළ රථ පෙළපාලිය මේ වන විට කොළඹට ළඟා වී තිබේ.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ, කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටට එම රථ පෙළපාලිය පැමිණෙමින් ඇති බව ය.

මේ හේතුවෙන් අවට මාර්ග කිහිපයකම දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ද ඇති වී තිබේ.

අදාළ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ රථ පෙළපාලි පැමිණියේ ගාලු පාර, හයිලෙවල් පාර, මීගමුව සහ නුවර පාර ඔස්සේ ය.