නොරොච්චෝලේ වායු දුෂණය ගැන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් පරීක්ෂණ

නොරොච්චෝලේ වායු දුෂණය ගැන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් පරීක්ෂණ

By Hashini De Mel

19 Feb, 2017 | 11:59 am

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයෙන් වායු දුෂණයක් සිදුවන්නේ ද යන්න පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බැලීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සංජය රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, ලබන මාර්තු මාසයේ සිට වායු පරීක්ෂාව ආරම්භ කරන බව ය.

බලාගාරයෙන් පිටවන උණුසුම් ජලයෙන් සාගර සම්පත් වලට වන බලපෑම පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ද අවධානය යොමුව ඇති බව සංජය රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ ය.