ගම්මැද්ද ගීතය සවුන්ඩ්ජිමික්ස් ගීත දර්ශකයේ පෙරමුණට

ගම්මැද්ද ගීතය සවුන්ඩ්ජිමික්ස් ගීත දර්ශකයේ පෙරමුණට

By Staff writer

08 Feb, 2017 | 7:08 pm

ගම්මැද්ද සමාජ සත්කාර ක්‍රියාන්විතය වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නිර්මාණය කළ ගීතය සවුන්ඩ්ජිමික්ස් වෙබ් අඩිවිය හරහා සිදුකළ සමීක්ෂණයක දී පළමු ස්ථානයට පත්ව තිබේ.

නතාෂා රත්නායක විසින් මෙම ගීතය ගායනය කළ පද රචනය රිනාස් මොහොමඩ් හා සුල්ෆික් ෆර්සාන් විසින් සිදුකර ඇත.

දකුණු ආසියානු ගීත අතර ජනප්‍රිය ගීත තෝරාගැනීම වෙනුවෙන්, පරිශීලකයන් ගේ චන්දයෙන් තෝරා ගත් ගීත අතර පළමු ස්ථානය මෙම ගීතයට හිමිව තිබීම විශේෂත්වයක් වේ.

 

 

MUSIC