කොළඹ – යාපනය මාර්ගයේ බලපත්‍ර නොමැති බස් රථ 20 ක්: දක්ෂිණ අධිවේගයේ බලපත්‍ර නොමැති බස් රථ 5 ක්

කොළඹ – යාපනය මාර්ගයේ බලපත්‍ර නොමැති බස් රථ 20 ක්: දක්ෂිණ අධිවේගයේ බලපත්‍ර නොමැති බස් රථ 5 ක්

By Chathuranga Rajapaksha

13 Feb, 2017 | 4:56 pm

කොළඹ සිට යාපනයට බලපත්‍ර නොමැති බස් රථ 20 ක් ධාවනය වන බව ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි සභාපති එම්.ඒ.පී. හේමචන්ද්‍ර මහතා සඳහන් කළේ, එම බස් රථ රාත්‍රී කාලයට ධාවනය වන බව ය.

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ බලපත්‍ර නොමැතිව බස් රථ 5 ක් ධාවනය වන බව ද සභාපතිවරයා පැවසීය.

එම බස් රථ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය සමග පරික්ෂා කිරිම් ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.

බලපත්‍ර නොමැතිව ධාවනය වන බස් රථයක් අත්අඩංගුවට ගෙන රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් දක්වා දඩ මුදලක් නියම කළ හැකි ලෙස ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.