සුරුපී “අයිරිස් මිටනෙයා” මෙවර විශ්ව රූ රැජින ලෙස කිරුළු පළදී

සුරුපී “අයිරිස් මිටනෙයා” මෙවර විශ්ව රූ රැජින ලෙස කිරුළු පළදී

By Hashini De Mel

Jan 30, 2017 | 1:29 pm

ලෝක සරණාගත අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් දැඩි උනන්දුවක් දැක් වූ ප්‍රංශයේ, අයිරිස් මිටනෙයා මෙවර විශ්ව රූ රැජින ලෙස කිරුළු පැළඳුවාය.

රටවල් 84ක තරඟකාරියන් අභිබවමින් ජයගත් අයිරිස් දන්ත ශෛල්‍ය වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවකි.

වයස 24 හැවිරිදි  අයිරිස් මිටනෙයා හෙයිටි රූ රැජින තරඟයේ අනුශූරතාව මෙන්ම කොලොම්බියා රූ රැජින තරඟයේ අනුශූරතාව ද දිනාගෙන තිබේ.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=4dLlVcrJiFE” width=”560″ height=”315″]