ප්‍රවේශම් වන්න: ඩයි මිශ්‍ර කර සහල් විකුණන මෝල් 7ක් අල්ලයි

ප්‍රවේශම් වන්න: ඩයි මිශ්‍ර කර සහල් විකුණන මෝල් 7ක් අල්ලයි

By Hashini De Mel

Jan 20, 2017 | 10:32 am

ඩයි වර්ග මිශ්‍ර කර වෙළඳපොළට සහල් සැපයීමේ ජාවාරමක් වැටලීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමත්ව තිබේ.

එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ, මහ ජනතාවගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි රැසක් හේතුවෙන් මේ පිළිබඳ වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කළ බව ය.

ඒ අනුව, පොළොන්නරුව සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල හාල් මෝල් 07ක ඩයි මිශ්‍ර කර බවට සැක සහිත සහල් තොග සොයා ගත් අතර ඒවායේ තිබූ සහල් කිලෝ ග්‍රෑම් 50,000 කට මුද්‍රා තබා ඇති බව අධිකාරිය සඳහන් කළේ ය.

එම සහල් තොගවලින් ලබා ගත් සාම්පල රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත මේ වන විට යොමු කර තිබේ.

මේ අතර, ඩයි වර්ග මිශ්‍ර කර සහල් වෙළෙඳපොළට සපයන පුද්ගලයින් සොයා වැටලීම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කළේ ය.