සීත කාලගුණයත් සමග ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ යයි

සීත කාලගුණයත් සමග ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ යයි

By Sakila Udayakumara

Jan 11, 2017 | 7:43 am

පවතින සීත කාලගුණයත් සමග ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යංශයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ කපිල ජයරත්න මහතා සඳහන් කළේ, ගර්භණී මව්වරුන් අතුළු අවදානම් කාණ්ඩවල සිටින පුද්ගලයින් අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව ය.

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැළඳීමෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ආරක්ෂිත පියවර ගත යුතු බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.