ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ වසරේ හොඳ ම මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක

ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ වසරේ හොඳ ම මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක

By Sakila Udayakumara

Jan 10, 2017 | 9:00 pm

ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ 2016 වසරේ හොඳ ම මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස රවි කරුණානායක මහතාව ‘ද බෑන්කර්’ සඟරාව විසින් නම් කරනු ලැබ තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයකට අනුව අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ 2016 වසරේ හොඳ ම මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස නම් කර ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය මනා ලෙස කළමනාකරණය කරමින් එය ස්ථාවරත්වයට ගෙන ඒම අගය කරමිනි.

අමාත්‍යවරයා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක් පමණ ණය ලබා ගෙන ඉන් රටේ ගෙවුම් ශේෂයෙන් ඇති වන මූල්‍ය අර්බුද වළක්වා ගැනීමට සමත් වූ බව ‘ද බෑන්කර්’ සඟරාව පවසයි.

රටේ මුදල් සංචිත යථා තත්ත්වයට ගෙන එමින් විදෙස් ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට මුදල් අමාත්‍යවරයාට හැකි වූ බව ද සඟරාවේ සඳහන් වේ.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=CJoCa5XHm6U” width=”560″ height=”315″]