අද ත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි :  කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

අද ත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි : කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

අද ත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි : කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

කර්තෘ Hashini De Mel

28 Jan, 2017 | 7:24 am

අද ත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබේ.

කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ, දර්ශන ෂමිල් ප්‍රේමතිලක මහතා සඳහන් කළේ, ඇතැම් ස්ථාන වලට මිලිමීටර 100 ඉක්ම වූ වැසි ද ඇති විය හැකි බව ය.

මේ අතර වර්ෂාව හේතුවෙන් ජලාශ කිහිපයක වාන් දොරටු මේ වන විට විවෘත කර තිබේ.

වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, රඹකැන් ඔය, රූගම් සහ උන්නිච්චිය යන ජලාශ වල වාන් දොරටු මේ වන විට විවෘත කර ඇති බව ය.

තව ත් ජලාශ රැසක ජල මට්ටම් ශීඝ්‍රයෙන ඉහළ යමින් ඇතැයි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ද සඳහන් කළේ ය.