විමල් යළි රිමාන්ඩ් කළ අවස්ථාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරියට ඇඟිල්ල දිගු කළ පුද්ගලයෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

විමල් යළි රිමාන්ඩ් කළ අවස්ථාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරියට ඇඟිල්ල දිගු කළ පුද්ගලයෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

විමල් යළි රිමාන්ඩ් කළ අවස්ථාවේ මහේස්ත්‍රාත්වරියට ඇඟිල්ල දිගු කළ පුද්ගලයෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

කර්තෘ Sagarika Chathumali

24 Jan, 2017 | 3:15 pm

අධිකරණයට අපහස කිරීමේ චෝදනාමත අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයෙකු ලබන මස 7 වන දා දක්වා අද රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරිණ.

ඔහු අත්අඩංගුවට ගැණුනේ, හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා රක්ෂිත බන්ධනාරගත කිරීමේ නියෝගය නිකුත් කළ අවස්ථාවේදී කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ශාලාව තුළදී, මහේස්ත්‍රාත්වරිය දෙසට ඇඟිල්ල දිගු කරමින්, උස් හඬින් කථාකර තර්ජනාත්මක ප්‍රකාශයක් කිරීම හේතුවෙනි.

එහිදී එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස, මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කළේ ය.

එම පුද්ගලයාගේ ඇප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණු අතර, ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කර සිටියේ ය.

මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ ලබන මස 7 වනදා දක්වා අද යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර‍ගත කෙරිණ.