ක්‍රෝට්න් කොළ, කොස් කොළ සහ තණකොළ නිසා දකුණු පළාත් සභාව උණුසුම් වෙයි (VIDEO)

ක්‍රෝට්න් කොළ, කොස් කොළ සහ තණකොළ නිසා දකුණු පළාත් සභාව උණුසුම් වෙයි (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Jan, 2017 | 6:35 pm

ක්‍රෝට්න් කොළ, කොස් කොළ සහ තණකොළ සභාවට ගෙන ඒමෙන් දකුණු පළාත් සභාව අද උණුසුම් විය.

සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දකුණු පළාත් සභාව අද රැස්වූ අවස්ථාවේ නියෝජ්‍ය සභාපති සම්පත් අතුකෝරළ මහතා ක්‍රෝට්න් අතු කිහිපයක් සභාවට ගෙන ඒමත් සමග සංවාදයක් ඇති වූවේ ය.

ක්‍රෝට්න් කොළ, කොස් කොළ හා තණකොළ පිළිබඳ සංවාදය මැද, සභාවේ කටයුතු සිදු කෙරුණේ මෙලෙසිනි.