බදුල්ල සහ මාතර මහාධිකරණවලින් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම

බදුල්ල සහ මාතර මහාධිකරණවලින් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම

By Hashini De Mel

09 Jan, 2017 | 5:47 pm

බදුල්ල මහාධිකරණය හා මාතර මහාධිකරණය අද පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කළේය.

2014 වසරේදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවෙකු මියයාමේ සිද්ධියකට අදාළව බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් මරණ දඩුවම නියම කරනු ලැබිණි.

ඒ අනුව කන්දකැටිය පොලීසියට අනුයුක්තව සේවය කළ හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් 5 දෙනෙකුට හා සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම හිමිවිය.

මීට වසර 12කට පෙර දෙදරු පියෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව මාතර මහාධිකරණය විසින් මරණ දඬුවම නියම කරනු ලැබිණි.

ඒ අනුව විත්තිකරුවන් සිව් දෙනෙකුට මරණ දඩුවම හිමිවිය.