දඹදෙණිය මූලික රෝහලට මැර ප්‍රහාරයක්

දඹදෙණිය මූලික රෝහලට මැර ප්‍රහාරයක්

By Sakila Udayakumara

11 Jan, 2017 | 11:09 am

මැර ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් දඹදෙණිය මූලික රෝහලේ කටයුතු අඩාල වී තිබේ.

එම රෝහල් උසස් නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ, රෝහලට අයත් භූමියක අනවසරයෙන් සිටි පිරිසක් ඉවත් කිරීමට නීති මගින් කටයුතු කිරීමට එරෙහිව විරෝධය දක්වමින් මෙම මැර ප්‍රහාරය ඊයේ රාත්‍රියේ එල්ල වී ඇති බව ය.

මෙම ප්‍රහාරය හේතුවෙන් රෝහලට සහ නිල නිවාස කිහිපයකට හානි සිදුව තිබේ.

මේ වන විට කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් හැර කිසිදු බාහිර පුද්ගලයෙකු රෝහල් පරිශ්‍රයට ඇතුළු කර ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය සහ නව රෝගීන් ලියාපදිංචි කිරීම ද සිදු නොවන බව රෝහලේ උසස් නිලධාරියා සඳහන් කළේ ය.

එම උසස් නිලධාරියා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, රෝහලේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පොලීසිය ඇතුළු ප්‍රදේශයේ බලධාරින් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බව ය.