ජීවිතයක් වෙනස් කිරීමේ ආරම්භය ඔබේ ඇඟිලි තුඩු අග… (VIDEO)

ජීවිතයක් වෙනස් කිරීමේ ආරම්භය ඔබේ ඇඟිලි තුඩු අග… (VIDEO)

By Sagarika Chathumali

10 Jan, 2017 | 3:21 pm

ගම්මැද්ද ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්ටර්නෙට් ඔස්සේ ආධාර කිරීමට ලොවපුරා ඕනෑම තැනක වෙසෙන පුද්ගලයෙකුට අද සිට අවස්ථාව හිමි වේ.

ඉන්ටර්නෙට් ඔස්සේ ආධාර කිරීමේ පහසුකම විවෘත්ත කෙරුණේ, සීමාසහිත කැපිටල් මහාරාජා සංවිධානයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මොහාන් බරාරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මෙම අවස්ථාවට සීමාසහිත කැපිටල් මහාරාජා සංවිධානයේ සමූහ අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ෂෙවාන් ඩැනියල්, නීඩ්‍රා වීරසිංහ යන මහත්ම මහත්මීහූ, නිවුස් ෆස්ට් හි ඉහළ කළමනාකාරීත්ව‍ය සහ සබේරියන් පුද්ගලික සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරු ද එක්ව සිටියහ.

ඒ අනුව www.gammadda.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස පියවර 3ක් ඔස්සේ ඔබට අවශ්‍ය පරිත්‍යාග සිදු කළ හැකි ය.

ගම්මැද්ද ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්ටර්නෙට් ඔස්සේ අධාර ලබාගන්නේ චැරටි ඇපල් වෙබ් අඩවිය හරහා ය.