ගුවන්තොටුපොළ නිසා කටුනායක විශේෂ රථවාහන ධාවන සැලැස්මක්

ගුවන්තොටුපොළ නිසා කටුනායක විශේෂ රථවාහන ධාවන සැලැස්මක්

By Hashini De Mel

04 Jan, 2017 | 2:26 pm

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළ ධාවන පථයේ නවීකරණය කිරීම වෙනුවෙන් අද සිට කටුනායක ප්‍රදේශයේ විශේෂ රථවාහන ධාවන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

ඒ අනුව, අද සිට ලබන අප්‍රේල් මස 06 වන දා දක්වා සෑම දිනක ම පස්වරු 3.00 සිට පසු දින පෙරවරු 9.00 දක්වා මෙම විශේෂ රථවාහන ධාවන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වේ.

එම සැලැස්ම අනුව, මිනුවන්ගොඩ සිට ගුවන්තොටුපොළ කෙලින් පාර හරහා පැමිණිය හැකි අතර මිනුවන්ගොඩ සිට කොළඹ දෙසට ධාවනය වන වාහන ආඬිඅම්බලම මංසන්ධියේ සිට කෝවින්න පාරේ ඇවරියවත්ත හන්දියෙන් ගමන් කිරීමට හැකි වේ.

කොළඹ සිට කටුනායක හරහා මිනුවන්ගොඩ මාර්ගයෙන් K2 මංසන්ධියෙන් දකුණට හරවා කෝවින්න මාර්ගයෙන් ගමන් කළ හැකි ලෙසට හා කොළඹ සිට මීගමුවට පැමිණෙන වාහනවලට කිසිදු අවහිරයක් නොමැති වන ආකාරයට මෙම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.