කොළඹ, කොටුව සහ මාතලේ අතර නව දුම්රිය සේවයක්

කොළඹ, කොටුව සහ මාතලේ අතර නව දුම්රිය සේවයක්

By Sagarika Chathumali

10 Jan, 2017 | 2:00 pm

කොළඹ, කොටුව සහ මාතලේ අතර නව දුම්රියක් ධාවනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය පියවර ගෙන තිබේ.

දුම්රිය වාණිජ අධිකාරී කාර්යාලය සඳහන් කළේ, ලබන 20 වන දා සිට එම දුම්රිය ධාවනයට එක්කරන බව ය.

ඒ අනුව සෑම සිකුරාදා හා සෙනසුරාදා දිනවල පමණක් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පස්වරු 2.20 ට පිටත්වන දුම්රිය රාත්‍රී 7.13ට මාතලේ දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වනු ඇති.

සෑම සෙනසුරාදා හා සඳුදා දිනවල පමණක් මාතලේ දුම්රිය ස්ථානයෙන් පෙරවරු 6.40ට පිටත්වන දුම්රිය පෙරවරු 11. 45ට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය වෙත ළඟා වීමට නියමිත ය.