නීති විරෝධීව ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ 10 දෙනෙකු නාවික හමුදාවට කොටු වෙයි

නීති විරෝධීව ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ 10 දෙනෙකු නාවික හමුදාවට කොටු වෙයි

නීති විරෝධීව ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ 10 දෙනෙකු නාවික හමුදාවට කොටු වෙයි

කර්තෘ Hashini De Mel

30 Dec, 2016 | 5:08 pm

යාපනයේ දී නීති විරෝධීව ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ 10 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ, මන්ඩතිව් සහ තල්වුපාඩු මුහුදු ප්‍ර‍දේශවලදී එම ධීවරයින් අඩංගුවට ගත් බව ය.

ඔවුන් සතුව තිබී ධීවර යාත්‍රා 3ක් ද නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබේ.

ඔවුන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා ධීවර කාර්යාල වෙත භාර දී ඇති බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ ය.