2016 වසරේ වැඩි ම අවධානයක් දිනූ ඡායාරූප…

2016 වසරේ වැඩි ම අවධානයක් දිනූ ඡායාරූප…

By Kumudu Jayawardana

27 Dec, 2016 | 4:01 pm

2016 වසරේ වැඩි ම අවධානයක් හිමි වූ ඡායාරූප සමුච්චය පහත දැක්වේ.

අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු පැවති සමයේ අනපේක්ෂිත ලෙස සිය ආධාරකරුවෙකු අසලට පැමිණ ආචාර කළ අවස්ථාවේ ඇය අමන්දානන්දයට පත් වූ අවස්ථාව... (BRIAN SNYDER/REUTERS)

අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු පැවති සමයේ අනපේක්ෂිත ලෙස සිය ආධාරකරුවෙකු අසලට පැමිණ ආචාර කළ අවස්ථාවේ ඇය අමන්දානන්දයට පත් වූ අවස්ථාව… (BRIAN SNYDER/REUTERS)

දකුණු අමෙරිකානු කලාපය තුළ නිසි පරිදි මොළය නොවැඩුණු දරුවන් සංඛ්‍යාත්මකව ඉහළ ගිය වසරක් ලෙස 2016 වාර්තා විය. බ්‍රසීලයේ පමණක් එවැනි දරුවන් 4000ක් වාර්තා විය. මෙම ඡායාරූපයෙන් එම රෝගී දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ අවධානය යොමු විණි. (NACHO DOCE/REUTERS)

දකුණු අමෙරිකානු කලාපය තුළ නිසි පරිදි මොළය නොවැඩුණු දරුවන් සංඛ්‍යාත්මකව ඉහළ ගිය වසරක් ලෙස 2016 වාර්තා විය. බ්‍රසීලයේ පමණක් එවැනි දරුවන් 4000ක් වාර්තා විය. මෙම ඡායාරූපයෙන් එම රෝගී දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේ අවධානය යොමු විණි. (NACHO DOCE/REUTERS)

අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු පැවති සමයේ අනපේක්ෂිත ලෙස සිය ආධාරකරුවෙකු අසලට පැමිණ ආචාර කළ අවස්ථාවේ ඇය අමන්දානන්දයට පත් වූ අවස්ථාව... (PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP)

හිටපු අමෙරිකානු ජනපති බරැක් ඔබාමා සහ ඔහුගේ බිරිඳ ආර්ජන්ටිනාවේ සංචාරය කළ අවස්ථාවේ එරට ජාතික නර්තන සම්ප්‍රදාය ලෙස සැලකෙන ටැංගෝ නර්තනයක යෙදුණු අවස්ථාව… (PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP)

සංචාරකයින් අන්දමන්ද කරවීමට කැමැත්තක් දක්වන චීනයේ තවත් ආකර්ෂණීය ස්ථානයක්. හුනාන් ප්‍රදේශයේ ටියන්මන් කන්ද වටා ඉදිකර ඇති මෙම වීදුරු මාර්ගය හරහා යන සංචාරකයින්ට හුනාන් ගැමි පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳ ගත හැකියි. (REUTERS)

සංචාරකයින් අන්දමන්ද කරවීමට කැමැත්තක් දක්වන චීනයේ තවත් ආකර්ෂණීය ස්ථානයක්. හුනාන් ප්‍රදේශයේ ටියන්මන් කන්ද වටා ඉදිකර ඇති මෙම වීදුරු මාර්ගය හරහා යන සංචාරකයින්ට හුනාන් ගැමි පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳ ගත හැකියි. (REUTERS)

මධ්‍යධරණී මුහුදු කලාපය තුළ සංක්‍රමණිකයින් වැඩි ම සංඛ්‍යාවක් (3800) මරණයට පත් වූ වසර 2016 වසර යි. (EMILIO MORENATTI/AP)

මධ්‍යධරණී මුහුදු කලාපය තුළ සංක්‍රමණිකයින් වැඩි ම සංඛ්‍යාවක් (3800) මරණයට පත් වූ වසර 2016 වසර යි. (EMILIO MORENATTI/AP)

Rio Olympics අතරතුර මතුවූ ක්‍රීඩාශීලී සහෝදරත්වය... අමෙරිකානු ක්‍රීඩිකා Abbey D'Agostino මීටර් 5000 තරගය අතරතුර ඇයගේ ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩිකාවක වූ නවසීලන්තයේ Nikki Hamblin දිරිමත් කළ අවස්ථාව... (IAN WALTON/GETTY IMAGES)

Rio Olympics අතරතුර මතුවූ ක්‍රීඩාශීලී සහෝදරත්වය… අමෙරිකානු ක්‍රීඩිකා Abbey D’Agostino මීටර් 5000 තරගය අතරතුර ඇයගේ ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩිකාවක වූ නවසීලන්තයේ Nikki Hamblin දිරිමත් කළ අවස්ථාව… (IAN WALTON/GETTY IMAGES)

ලොව වේගවත් ම මිනිසා Usain Bolt මීටර් 100 අවසන් තරගයේදී ධාවනයේ යෙදෙන අතරතුර කැමරාව ඉදිරියේ සිනාසීමට අමතක කළේ නැහැ... (CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES)

ලොව වේගවත් ම මිනිසා Usain Bolt මීටර් 100 අවසන් තරගයේදී ධාවනයේ යෙදෙන අතරතුර කැමරාව ඉදිරියේ සිනාසීමට අමතක කළේ නැහැ… (CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES)

සිරියාවේ ඇලෙප්පෝ නගරයට එල්ල වූ ගුවන් ප්‍රහාරවලින් දිවි බේරාගත් දරුවෙක්... (MAHMOUD RSLAN/AFP)

සිරියාවේ ඇලෙප්පෝ නගරයට එල්ල වූ ගුවන් ප්‍රහාරවලින් දිවි බේරාගත් දරුවෙක්… (MAHMOUD RSLAN/AFP)

කොන්ගෝ හමුදාව විරෝධතාකරුවන්ට සලකන ආකාරය.. (KENNY KATOMBE/REUTERS)

කොන්ගෝ හමුදාව විරෝධතාකරුවන්ට සලකන ආකාරය.. (KENNY KATOMBE/REUTERS)

සිරියාවට ගුවන් ප්‍රහාරවලින් වූ හානිය.. (AMEER ALHALBI/AFP)

සිරියාවට ගුවන් ප්‍රහාරවලින් වූ හානිය.. (AMEER ALHALBI/AFP)

වසර 68කට පසු සඳ පෘථිවියට සමීප වූ දුර්ලභ අවස්ථාව... (HEIN HTET/EPA)

වසර 68කට පසු සඳ පෘථිවියට සමීප වූ දුර්ලභ අවස්ථාව… (HEIN HTET/EPA)