හම්බන්තොට වරායේ සත්‍යග්‍රහයක නිරතව සිටින වරාය සේවකයින් නාවික හමුදාව විසුරුවා හරියි

හම්බන්තොට වරායේ සත්‍යග්‍රහයක නිරතව සිටින වරාය සේවකයින් නාවික හමුදාව විසුරුවා හරියි

හම්බන්තොට වරායේ සත්‍යග්‍රහයක නිරතව සිටින වරාය සේවකයින් නාවික හමුදාව විසුරුවා හරියි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

10 Dec, 2016 | 11:56 am

හම්බන්තොට වරායේ සත්‍යග්‍රහයක නිරතව සිටින වරාය සේවකයින් විසුරුවා හැරීමට නාවික හමුදාව මීට සුළු වේලාවකට පෙර පියවර ගත්තේ ය.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, මේ වන විට විරෝධතාකරුවන් ජැටියෙන් මීටර් 100ක් පමණ ඔබ්බට ඉවත් කර ඇති බව ය.

ජැටිය මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් ම නාවික හමුදාව යටතට ගෙන ඇති බව ද අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ය.

මේ වන විට නාවික හමුදාව හා වරාය සේවකයින් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බව ද වාර්තා වේ.