පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රියක්

පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රියක්

පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රියක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

07 Dec, 2016 | 11:01 am

පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රියක් ධාවනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබේ.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ, එම දුම්රිය අනිද්දා සිට උදෑසන 7.03ට කොළඹ කොටුවෙන් ගමන් ඇරඹීමට නියමිත බව ය.

එම දුම්රිය බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් උදෑසන 7.30ට කොළඹ බලා ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ, ලබන 20 වන දා දක්වා එම විශේෂ දුම්රිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ය.