මීගමුව දී පැවති ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන් විරෝධතාව විසිරුවා හැරීමට පොලීසිය මැදිහත් වෙයි.

මීගමුව දී පැවති ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන් විරෝධතාව විසිරුවා හැරීමට පොලීසිය මැදිහත් වෙයි.

මීගමුව දී පැවති ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන් විරෝධතාව විසිරුවා හැරීමට පොලීසිය මැදිහත් වෙයි.

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 Dec, 2016 | 8:00 pm

මීගමුව කුරණ අතර ගල්කන්ද දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී දුම්රියක් නවතා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන් පිරිසක් මේ වන විට විරෝධතාවයේ නිරත විය. 

ඔවුන් ගේ මෙම විරෝධතාව හේතුවෙන්, දුම්රිය ගමනාගමනයට මෙන්ම කොළඹ – මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයද අවහිර විය.

කෙසේ වෙතත් අද රාත්‍රී 7 ට පමණ පොලීසියේ මැදිහත් වීමෙන් විරෝධතා කරුවන් විසිරුවා හැරීමට පියවර ගෙන තිබිණ.

විරෝධතාකරුවන් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙමින් මාර්ගයේ ගමන් ගත් රථ වාහනවලටද අලාභ හානි කර ඇති බව වාර්තා වේ.