ලොතරැයියක මිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් අළෙවිකරුවන් උද්ඝෝෂණයක

ලොතරැයියක මිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් අළෙවිකරුවන් උද්ඝෝෂණයක

By Hashini De Mel

31 Dec, 2016 | 4:59 pm

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලොතරැයි අළෙවි නියෝජීතයින්ගේ සංගමය විසින් කුරුණෑගල නගරයේදී අද උද්ඝෝෂණයක් පවත්වනු ලැබිණි.

ඊට හේතු වී ඇත්තේ, ජනවාරි මස සිට ලොතරැයියක මිල රුපියල් 30ක් දක්වා ඉහළ දැමීම වේ.

කුරුණෑගල පේෂකර්ම සංකීර්ණය ඉදිරිපිටින් ආරම්භ කළ උද්ඝෝෂණය කුරුණැගල නගරය වටා ගමන් කරමින් විරෝධය පළ කර තිබේ.

මෙම ස්ථානයට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා පැමිණි අතර ඔහු පැවසුවේ, මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් ඇමතිවරයා හා සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන බව ය.

පසුව උද්ඝෝෂකයින් හෙට සිට කුරුණෑගල නගරයේ ලොතරැයි අළෙවි කිරීමෙන්  වැළකී සිටීමට තීරණය කළහ.