රාජ්‍ය ආයතනවලට තොරතුරු නිලධාරීන් 500ක් පත්කිරීමට පියවර

රාජ්‍ය ආයතනවලට තොරතුරු නිලධාරීන් 500ක් පත්කිරීමට පියවර

රාජ්‍ය ආයතනවලට තොරතුරු නිලධාරීන් 500ක් පත්කිරීමට පියවර

කර්තෘ Sagarika Chathumali

17 Nov, 2016 | 8:49 am

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ දිවයිනේ රාජ්‍ය ආයතනවලට තොරතුරු නිලධාරීන් 500 දෙනෙකු පත්කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, තොරතුරු නිලධාරීන් පත්කිරීම පිළිබඳව සියලු රාජ්‍ය ආයතන දැනුවත් කර අදාළ චක්‍ර ලේඛ නිකුත් කර ඇති බව ය.

ඒ අනුව අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල, පළාත් සභා ,පළාත් අමාත්‍යාංශ, පළාත් දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළු සියලු ආයතන සඳහා තොරතුරු නිලධාරීන් පත්කිරිමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් තොරතුරු නිලධාරියා වන අතර මේ වන විට අමාත්‍යාංශ 30 ක තොරතුරු නිලධාරීන් පත්කර ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් ය.

මෙම නිලධාරීන් පත්කිරීම මේ මස අවසන් විමට පෙර සිදුකරන ලෙස ද සියලු රාජ්‍ය ආයතනවලට දන්වා තිබේ.

මෙම පත්කරන තොරතුරු නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම ලබන මාසයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.