වැඩ බලන අගවිනිසුරු ලෙස ඊවා වනසුන්දර ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

වැඩ බලන අගවිනිසුරු ලෙස ඊවා වනසුන්දර ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

වැඩ බලන අගවිනිසුරු ලෙස ඊවා වනසුන්දර ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

කර්තෘ Hashini De Mel

14 Nov, 2016 | 6:08 pm

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ඊවා වනසුන්දර මහත්මිය වැඩ බලන අගවිනිසුරු ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී අද දිවුරුම් දුන්නේ ය.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ, ජනාධිපති මන්ධිරයේදී එම දිවුරුම් දීම සිදු වූ බව ය.

එම අවස්ථාවට ජනාධිපති ලේකම් පි. බි අබේකෝන් මහතා ද එක්ව සිටියේ ය.