පෞද්ගලික ඉඩමක නිධන් හෑරීමට ගිය11දෙනෙකුට වැඩ වරදී

පෞද්ගලික ඉඩමක නිධන් හෑරීමට ගිය11දෙනෙකුට වැඩ වරදී

පෞද්ගලික ඉඩමක නිධන් හෑරීමට ගිය11දෙනෙකුට වැඩ වරදී

කර්තෘ Hashini De Mel

14 Nov, 2016 | 4:42 pm

කුරුණෑගල, පොල්පිතිගම, මාපේගමුව ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ඉඩමක නිධන් හෑරීමට ගිය පුද්ගලයින් 11දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අතර හිටපු අමාත්‍යවරයෙකුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ද සිටින බව ය.

ඔහු කුරුණෑගල පොලීසියට අනුයුක්තව සේවය කළ පොලිස් සැරයන්වරයෙකු බව පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, ඔහුගේ සේවය අත්හිටුවා ඇති බව ය.

ඔවුන් ඊයේ රාත්‍රියේ නිධන් හෑරීමට ගිය අවස්ථාවේදී පොල්පතිගම පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනුලැබ තිබේ.