කන්තලේ වැවෙන් අත් බෝම්බයක්

කන්තලේ වැවෙන් අත් බෝම්බයක්

කර්තෘ Hashini De Mel

14 Nov, 2016 | 4:12 pm

අද උදෑසන කන්තලේ වැව අසළ තිබීයදී අත් බෝම්බයක් හමුවී තිබේ.

පොලීසිය පැවසූවේ, මසුන් ඇල්ලීමට ගිය ධීවරයින් පිරිසක් හට එම අත් බෝම්බය හමුවී ඇති බව ය.

බව අප වාර්තාකරු පැවසූවේ, මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ කන්තලේ පොලීසිය විසින් සිදු කරනු ලබව බවය.