මට්ටක්කුලිය සිව් පුද්ගල ඝාතනයේ සැකකරුවන් 11 දෙනා රඳවා ගෙන ප්‍රශ්න කෙරේ

මට්ටක්කුලිය සිව් පුද්ගල ඝාතනයේ සැකකරුවන් 11 දෙනා රඳවා ගෙන ප්‍රශ්න කෙරේ

මට්ටක්කුලිය සිව් පුද්ගල ඝාතනයේ සැකකරුවන් 11 දෙනා රඳවා ගෙන ප්‍රශ්න කෙරේ

කර්තෘ Sagarika Chathumali

27 Oct, 2016 | 10:31 am

මට්ටක්කුලිය, සමිට්පුරදී පුද්ගලයින් සිව් දෙනා වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියේ සැකකරුවන් 11 දෙනා ලබන 31 වන දා දක්වා රඳවා තබා ප්‍රශ්න කිරීමට අධිකරණය කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට අවසර දී තිබේ.

ඒ, සැකකරුවන් කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත් චන්දන කලංසූරිය මහතා හමුවට අද උදෑසන ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී ය.

සැකකරුවන්ට රැඳවුම් නියෝග නිකුත් කරනු ලැබුවේ, කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය කළ ඉල්ලීමකට අනුව ය.