ජාතික ගොවි සතිය අදින් ඇරඹෙයි

ජාතික ගොවි සතිය අදින් ඇරඹෙයි

ජාතික ගොවි සතිය අදින් ඇරඹෙයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

08 Oct, 2016 | 8:51 am

ජාතික ගොවි සතිය අද ආරම්භ වේ.

නිව්ස්ෆස්ට් ඊට මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වනු ලැබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ මහ කන්නය ආරම්භ වීමට පෙර ගොවි ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ මහ කන්නයට ගොවීන් සූදානම් කිරීම මෙහි අරමුණ බව ය.

‘සිතමු ගොවිතැනට මුල් තැන, එක්ව රට හදමු’ මෙවර ගොවි සතියේ තේමාවයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යයේ ලේකම් බී. විජයරත්න මහතා පැවසුවේ මෙම සතිය තුළසංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක බව ය.