දුමින්ද සිල්වා බන්ධනාගාරයේ සිටින ආකාරය ගැන සීලරතන හිමි කියන කතාව (Video)

දුමින්ද සිල්වා බන්ධනාගාරයේ සිටින ආකාරය ගැන සීලරතන හිමි කියන කතාව (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

19 Sep, 2016 | 6:21 pm

මරණ දඬුවම නියම වී සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ සුවදුක් විමසීමට ජනසෙත පෙරමු‍ණේ නායක පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන් අද වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට පැමිණියේය.