ආනයනික සීනි සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළට

ආනයනික සීනි සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළට

ආනයනික සීනි සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළට

කර්තෘ Sakila Udayakumara

16 Sep, 2016 | 11:33 am

ආනයනික සීනි සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සීනි කිලෝග්‍රෑම් ඒකක් සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 1.75කින් ඉහළ දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ ය.

ආනයනික සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා මෙතෙක් පනවා තිබූ ශත 25හේ බද්ද රුපියල් 2.00 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

මීට අමතරව දේශීය ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් දුඹුරු සීනි සඳහා රුපියල් 15ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවා තිබේ.

මේ හේතු‍වෙන් සීනි අලෙවිය සඳහා නියම කර ඇති කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා වන රුපියල් 95 උපරිම සිල්ලර මිල වෙනස් නොවන බව මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.