එයාර් වයිස් මාෂල් කපිල ජයම්පති ගුවන් හමුදාපති ලෙස පත්වීම් ලබයි

එයාර් වයිස් මාෂල් කපිල ජයම්පති ගුවන් හමුදාපති ලෙස පත්වීම් ලබයි

එයාර් වයිස් මාෂල් කපිල ජයම්පති ගුවන් හමුදාපති ලෙස පත්වීම් ලබයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

12 Sep, 2016 | 12:13 pm

එයාර් වයිස් මාෂල් කපිල ජයම්පති මහතා නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස පත්කර තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පැවසුවේ, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම පත්වීම සිදුකර ඇති බව ය.

ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස පත්කිරීමත් සමග කපිල ජයම්පති මහතා එයාර් මාෂල් තනතුරට උසස් කර ඇති බව ද ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.