අතුරුදන් වූ හම්බන්තොට තරුණයා ගැන ඔහුගේ නිවුන් සොහොයුරා කිව්ව කතාව (Video)

අතුරුදන් වූ හම්බන්තොට තරුණයා ගැන ඔහුගේ නිවුන් සොහොයුරා කිව්ව කතාව (Video)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

12 Sep, 2016 | 9:34 pm

වී සොරකමක් සම්බන්ධයෙන් හම්බන්තොට පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු අතුරුදහන් වු බව කියන තරුණයා සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිඳු තොරතුරක් වාර්තා වී නොමැත.

ජී.ජී. ගයාෂාන් නමැති මේ විසි හැවිරිදි තරුණයා අතුරුදන්වී අදට දින 07කි.

ඔහුගේ නිවුන් සොහොයුරා අද කොළඹදී අපට හමුවිය.