මහනුවර, සෙනරත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පාසලක සිසුවෙක් ශිෂ්‍ය නායකයෙකුට උල් ආයුධයකින් ඇනලා

මහනුවර, සෙනරත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පාසලක සිසුවෙක් ශිෂ්‍ය නායකයෙකුට උල් ආයුධයකින් ඇනලා

By Sakila Udayakumara

29 Sep, 2016 | 6:23 pm

මහනුවර කටුගස්තොට සෙනරත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පාසලක සිසුවෙකු එම පාසලේ ම තව ත් සිසුවෙකුට පිහියකින් ඇන තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, පාසලේ 11 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙකු විසින් ශිෂ්‍ය නායකයෙකුට මෙලෙස පිහියෙන් ඇන ඇති බව ය.

සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබූ පාසල් සිසුවා මහනුවර මහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර ඔහු මේ වන විට ශල්‍යකර්මයකට භාජනය කර තිබේ.