බිඳ වැටුණු ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තව ත් පැය 8ක පමණ කාලයක්

බිඳ වැටුණු ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තව ත් පැය 8ක පමණ කාලයක්

බිඳ වැටුණු ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තව ත් පැය 8ක පමණ කාලයක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

06 Jul, 2016 | 6:42 am

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල බිඳ වැටුණු ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තව ත් පැය 8ක පමණ කාලයක් ගත විය හැකි බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කේ.ඩබ්ලිව්. ප්‍රේමසිරි මහතා සඳහන් කළේ, තලංගම ඩිපෝව අසළ භූගත නළ පද්ධතියක සිදු වූ පිපිරීමක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම බිඳ වැටී ඇති බව ය.

ඒ, අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිට දෙහිවල පොම්පාගාරයට ජලය රැගෙන යන ප්‍රධාන නළයකි.