ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන අතරින් 90%ක් පාසල් බවට හෙළි වේ

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන අතරින් 90%ක් පාසල් බවට හෙළි වේ

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන අතරින් 90%ක් පාසල් බවට හෙළි වේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

06 Jul, 2016 | 11:09 am

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන පරිශ්‍ර වැඩි වශයෙන් පාසල්වලින් වාර්තා වන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

එම ඒකකයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රශීලා සමරවීර මහත්මිය පැවසුවේ, දැනට කළ සමීක්ෂණ අනුව ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි පරිශ්‍ර අතරින් 90%ක් ම පාසල් වන බව ය.

බස්නාහිර, වයඹ හා මධ්‍යම යන පළාත් තවදුරට ත් ඩෙංගු අධි අවදානම් කලාප ලෙස සැලකෙන බව ද ඇය ප්‍රකාශ කළා ය.

මේ අතර දිවයිනෙන් මේ වන විට වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 20,900කි.

ගත වූ කාලය තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව 38 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රශීලා සමරවීර මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා ය.