දේශපාලනඥයින් කළ යුතු වැඩ අද කරන්නේ මාධ්‍යයෙන් – මාධ්‍යවේදී සංජීව රණතුංග

දේශපාලනඥයින් කළ යුතු වැඩ අද කරන්නේ මාධ්‍යයෙන් – මාධ්‍යවේදී සංජීව රණතුංග

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

03 Jul, 2016 | 8:28 pm

දේශපාලනඥයින් කළ යුතු වැඩ අද කරන්නේ මාධ්‍යයෙන් බව දේශපාලන විචාරක මාධ්‍යවේදී සංජීව රණතුංග මහතා පවසයි.

නිව්ස්ෆස්ට් යළිත් සිතන්න වැඩසටහන ඊට හොඳම උදාහරණයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි බව ද සංජීව රණතුංග මහතා වැඩි දුරට ත් සඳහන් කළේය.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ News 1st Front Line වැඩසටහන සමග එක්වෙමින් ය.