අවම සහ දෙවන බස් ගාස්තුව ඉහළට

අවම සහ දෙවන බස් ගාස්තුව ඉහළට

අවම සහ දෙවන බස් ගාස්තුව ඉහළට

කර්තෘ Sakila Udayakumara

01 Jul, 2016 | 9:03 am

ඉදිරියේදී සිදු වන නව බස් ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව අවම ගාස්තුව සහ දෙවන ගාස්තුව රුපියලකින් වැඩි වන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සඳහන් කළේ, ජාතික ගමනා ගමන කොමිසමට ඊට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන බව ය.