ප්‍රසිද්ධ පාසල් 3කට රග්බී පිටිය තහනම් (VIDEO)

ප්‍රසිද්ධ පාසල් 3කට රග්බී පිටිය තහනම් (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

Jun 30, 2016 | 4:40 pm

අන්තර් පාසල් රග්බී තරගාවලියේදී කළහකාරී ලෙස හැසිරුණු පාසල් කණ්ඩායම් 03කට එරෙහිව තරග තහනමක් පැනවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අද තීරණ කළේ ය.

අන්තර් පාසල් රග්බී තරගාවලිය යටතේ මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවැති තරගයේදී ගැටුම් ඇති කර ගත් ධර්මරාජ විද්‍යාල කණ්ඩායමට මාස 09ක තහනමක් පැනවූ අතර, කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් 7 දෙනෙකුට වසරක තරග තහනමක් ක්‍රියාත්මක වේ.

ඊට අමතරව, එම කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුට මින් ඉදිරියට කිසිඳු විද්‍යාලයක පුහුණු කටයුතු කිරීම තහනම් කර තිබේ.

මේ අතර, මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාල වයස අවුරුදු 20න් පහළ කණ්ඩායමට ද මාස 6ක තහනමක් පනවා තිබේ.

ඒ, රාජකීය – ත්‍රිත්ව විද්‍යාල අතර බ්‍රැඩ්බි පළිහ සඳහා පැවැති දෙවැනි අදියරේ තරගයෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා ලොලීන් හා ක්‍රීඩකයින් කළහකාරී ලෙස හැසිරීමට අදාළව ය.

එසේ ම කොළඹ කේරී විද්‍යාලයේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ කණ්ඩායමට ද මාස 06ක තරග තහනමක් පනවා තිබේ.

ඒ තම සත්කාරකත්වයෙන් පාදුක්ක සිරි පියරතන විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවැති තරගයක් අතරතුර ගැටුම් ඇති කර ගැනීම හේතුවෙනි.

කේරී විද්‍යාලය මෙම වසරේ දිනා ගත් සියලු ම ජයග්‍රහණ අත්හිටුවීමට හා ප්‍රධාන පුහුණුකරුට මාස 06ක තහනමක් පැනවීමට ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බී සංගමය හා අමාත්‍යංශය එක්ව සිදු කළ විමර්ශනයෙන් අනතුරුව මෙම විනය පියවර ගත් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අද නිවේදනය කළේ ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=wHPvBq0yklg” width=”560″ height=”315″]

කොළඹ කේරි විද්‍යාලය   ධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය   මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය   මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය