පාලිත තෙවරප්පෙරුම ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහය තව දුරට ත්

පාලිත තෙවරප්පෙරුම ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහය තව දුරට ත්

By Chathuranga Rajapaksha

Jun 28, 2016 | 12:41 pm

මතුගම, මීගහතැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් 10 දෙනෙකු ඇතුළත් කර නොගැනීමට විරෝධය පල කරමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා ඇතුළු පිරිසක් ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහය මේ වන විටත් මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත්වේ.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=OErsANWivpE” width=”560″ height=”315″]

ඉහළ ලකුණු ප්‍රතිශයක් හිමි සිසුන් 10 දෙනෙකු මතුගම, මීගහතැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර නොගැනීමට විරෝධය පළ කරමින් ඊයේ උදෑසන සිට මතුගම කලාප කාර්යාලය ඉදිරිපිට මෙම විරෝධතාවය පැවැත්විය.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් ක්‍රියාත්මක විරෝධතාවයට දෙම්පියන් පැමිණ සිටියේ දරුවන් ද සමගිනි.

විරෝධතාවයේ නිරත සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් පවසන්නේ මතුගම කලාප කාර්යාලයෙන් මෙම සිසුන් පාසලට ඇතුළත් කරගන්නා ලෙස විදුහල්පතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර ඇතත් ඔහු එය නොතකා කටයුතු කරමින් සිටින බව ය.