ජනපති මෛත්‍රී මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය හමු වෙයි (VIDEO)

ජනපති මෛත්‍රී මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය හමු වෙයි (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

29 Jun, 2016 | 9:36 pm

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩලය හමුවිය.

රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව මෙහිදී අදහස් හුවමාරු කර ගෙන තිබේ.

රටේ රටේ ආර්ථීකය සැලසුම් කිරීමේදී සියලු පාර්ශවයන්ගේ නිදහස් අදහස් ලබා ගැනීම තම අපෙක්ෂාව බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පැවසී ය.

මහ බැංකු නිලධාරීන් හමුවු අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද එක්විය.