අනූෂ පැල්පිට සහ ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවකගේ වැඩ තහනම්

අනූෂ පැල්පිට සහ ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවකගේ වැඩ තහනම්

අනූෂ පැල්පිට සහ ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවකගේ වැඩ තහනම්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

31 May, 2016 | 5:49 pm

රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ නිරතව සිටි අනූෂ පැල්පිට මහතා සහ ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතාගේ සේවය අත්හිටුවීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව තීරණය කළේය.

එහි ලේකම් ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතා පැවසුවේ, කොමිෂන් සභාව අද පස්වරුවේ රැස්වීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගත් බව ය.

ඒ අනුව අදාළ තීරණය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.