අනවසර ගිනිඅවි භාර දීමට යළි ත් පොදු සමා කාලයක්

අනවසර ගිනිඅවි භාර දීමට යළි ත් පොදු සමා කාලයක්

අනවසර ගිනිඅවි භාර දීමට යළි ත් පොදු සමා කාලයක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

30 May, 2016 | 8:21 am

අනවසර ගිනිඅවි රජයට භාරදීමට යළි පොදු සමා කාලයක් ලබා දී තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය පැවසුවේ, පොදු ජනතාවගෙන් ලැබෙන ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගෙන අද සිට ලබන මස 17 වන දා දක්වා එම පොදු සමා කාලය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ය.

මෙම පොදු සමා කාලය තුළ පුද්ගලයින් සන්තකයේ තබාගෙන ඇති අනවසර ගිනි අවි ළඟ ම ඇති පොලිස් ස්ථානයට, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට හෝ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට භාරදීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, මෙම කාල සීමාව තුළදී අනවසර ගිනි අවි රජයට භාරදෙනු ලබන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමක් හෝ ඔවුන් දඬුවමකට යටත් කිරීමක් සිදු නොවන බව ය.