නැවත වරක් අනවසර ගිනිඅවි රජයට භාර දීමේ පොදු සමා කාලයක්

නැවත වරක් අනවසර ගිනිඅවි රජයට භාර දීමේ පොදු සමා කාලයක්

නැවත වරක් අනවසර ගිනිඅවි රජයට භාර දීමේ පොදු සමා කාලයක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

28 May, 2016 | 12:19 pm

නැවත වරක් අනවසර ගිනිඅවි රජයට භාර දීමේ පොදු සමා කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

එහි මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය පැවසුවේ, ඒ අනුව මේ මස 30 වන දා සිට ලබන මස 17 වන දා දක්වා එම පොදු සමා කාලය ක්‍රියාත්මක වන බව ය.

පොදු ජනතාවගෙන් ලැබෙන ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගත් බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.