කොටිකාවත්ත, මුල්ලේරියාව, කොළොන්නාව, වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශවල කසළ එක්රැස් කිරීම අඩාල වේ (VIDEO)

කොටිකාවත්ත, මුල්ලේරියාව, කොළොන්නාව, වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශවල කසළ එක්රැස් කිරීම අඩාල වේ (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

28 May, 2016 | 12:58 pm

ජල ගැලීම් හා වර්ෂාව හේතුවෙන් ආපදාවන්ට ලක් වූ කොටිකාවත්ත, මුල්ලේරියාව, කොළොන්නාව, වැල්ලම්පිටිය ආදී ප්‍රදේශවල කැළි කසළ එක්රැස් කිරීම අඩාල වී තිබේ.

මේ නිසා ජනතාව දැඩි අසීරුතාවට පත්ව සිටින බව අප වාර්තාකරුවෝ සඳහන් කළහ.

අද උදෑසන කොටිකාවත්ත ප්‍රදේශයේ සංචාරය කළ අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් අප වෙත එවූ දර්ශන පහතින් දැක්වේ.